Jure Nova afl. dec/2015

Beste bezoeker

Ook deze maand brengen wij u een nieuwe juridische “hot-topic”.

In de nieuwe Jure Nova gaan we dieper in op de tafelschuimerij, waarmee de horeca-uitbaters steeds vaker te kampen hebben.

Voor de aandachtige lezer geven wij ook enkele tips om “gratis drank” te bekomen.

Wij willen onze lezers er evenwel op wijzen dat deze nieuwsbrief in geen geval als een juridisch advies kan beschouwd worden en geen aansprakelijkheid teweeg kan brengen van de auteur. Wij raden u dan ook aan zoals iedere eerlijke burger steeds zijn drankgebruik correct te betalen.

Download hier Jure Nova: afl. dec/2015

Jure Nova afl. nov/2015

Beste bezoeker

Hier is hij dan: “vers van de pers” onze allereerste Jure Nova.

Met onze nieuwsbrief willen wij u enerzijds op de hoogte houden van enkele juridische “hot topics”  en anderzijds enkele concrete tips aanreiken om jullie te wapenen in de huidige complexe juridische samenleving.

Wij wensen u dan ook veel leesplezier met onze maandelijkse nieuwsbrief Jure Nova, waarbij in de novembereditie een overzicht wordt gegeven van de wettelijke bescherming voor consumenten inzake verkoop op afstand (typevoorbeeld: via websites).

Download hier Jure Nova: afl. nov/2015

Welkom op onze nieuwe website.

Beste bezoeker

Welkom op de nieuwe website van mijn advocatenkantoor.

Ik hou van de dynamiek en de uitdaging van het advocatenvak en sta u dan ook met de nodige passie op een duidelijke en adequate wijze bij in tal van juridische disputen.

Ik hanteer daarbij steeds een persoonlijk aanpak van uw dossier en dit aan competitieve prijzen.

Voorts tracht ik u via de nieuwsbrief verbonden aan deze website “up-to-date” te houden over enkele hot topics uit de juridische wereld.

Tot binnenkort!