Disclaimer

You are here: Home » Disclaimer

Wij danken u voor het bezoek aan onze website en uw interesse in ons kantoor.

De informatie op deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als juridisch advies. Wij stellen u gratis informatie op onze website ter beschikking, die op regelmatige wijze wordt bijgewerkt. Het is mogelijk dat de informatie op deze website niet de weergave is van de meest recente juridische ontwikkelingen.

Onze website heeft enkel de bedoeling u bepaalde informatie te verstrekken over ons kantoor en onze werking onder de vorm van basisinformatie. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Voor het vervolledigen van die informatie dient u ons kantoor zelf te contacteren. Als u twijfelt aan de weergegeven informatie of gegevens kunt u ons steeds contacteren. Wij zullen u dan de correcte informatie verschaffen.

De verzending en ontvangst van de informatie op deze website, geheel of gedeeltelijk, of communicatie met ons via het internet of e-mail via deze website doet  geen advocaat-cliëntrelatie ontstaan tussen ons en de ontvanger. U dient ons geen vertrouwelijke informatie te zenden in antwoord op deze webpagina.

Wij bieden u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website www.advolavreysen.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Op deze website zijn eventueel ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaard over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op deze website of op de websites die u kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links, noch kan een link beschouwd worden als enige ondersteuning of goedkeuring door het kantoor van de op de link vermelde informatie, noch is de informatie op die link aan het kantoor tegenstelbaar.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op deze website, of andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf, alsook op de ter beschikking gestelde informatie.