Category Archives:Gerechtelijk recht

Jure Nova afl. jan/2016

Beste bezoeker

Vooreerst mijn beste wensen voor het pas ingezette 2016! Hopelijk heeft u zichzelf weer kunnen herbronnen tijdens de feestdagen.

Zoals u ongetwijfeld al via de media heeft vernomen werden er eind 2015 tal van hervormingen doorgevoerd in de burgerlijke rechtspleging. Via de “Wet Potpourri I” tracht Minister van Justitie, Koen Geens, justitie efficiënter en sneller te maken. De Minister van Justitie heeft hiermee de strijd aangevat om Justitie beter te laten aansluiten bij de noden van deze tijd en komaf de maken met enkele prehistorische principes uit het gerechtelijk wetboek.

Een kort overzicht van de nieuwe geuren en kleuren die door Minister Koen Geens werden ingevoerd, is terug te vinden in de Jure Nova van deze maand.

Download hier Jure Nova: afl. jan/2016